مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

تماس ها

مشاوره و پیام های بهداشتی

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

هدف كلي: ارتقاع سطح اگاهي مردم در مورد سلامت خود هدف اختصاصي: 1-پاسخ به سوالات مردم كه در لينك اموزش سلامت به بيماران در ج نشده است. 2-جلوگيري از ترويج مطالب غير علمي. در اين قسمت سؤالهايي در مورد انواع بيماريها ي مزمن و حاد و پيشگيريهاي لازم در حفظ سلامت مطرح مي گردد و به ابهام هاي غذايي و دارويي پاسخ داده مي شود. اين لينك مشاوره پزشکی برای تمام بیماران در تمام سطوح پزشکی بوده و دریچه ای برای آموزش سلامت به تمام هموطنان اسلامی مان مي باشد. نمونه سوالات و پاسخ ها: مقدار قند خون طبیعی چقدر است؟ میزان آن به طور طبیعی یعنی در حالت ناشتا 70 تا 110 میلی گرم در هر صد سی سی خون می باشد. دیابت چیست؟ دیابت یا بیماري قند به علت بالا بودن مداوم قند خون ایجاد می شود. تشخیص دیابت در چه زمانی مطرح می شود؟ اگر میزان قند خون ناشتا حداقل در دو آزمایش بیش از 126 میلی گرم در هر صد سی سی خون باشد تشخیص دیابت را می توان مطرح کرد. اهمیت اندازه گیري قند خون در چیست؟ آزمایش قند خون به صورت ناشتا ، 2 ساعت پس از مصرف صبحانه و قندعصر و ثبت آن به کنترل بهتر دیابت کمک می کند. اندازه گیري قندخون نشان می دهد که پاسخ بدن به رژیم غذایی وبرنامه ورزشی و داروها و انسولین چگونه است.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی