مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

مقاله ها

برگزاري جلسه هماهنگي «طرح بسيج ملی کنترل فشار خون» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

 

 

 به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، كميته اطلاع رساني «طرح بسيج ملی کنترل فشار خون»، صبح روز سه شنبه هفتم خرداد ماه با حضور موفق مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، رحماني منش مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، سوپروايزرهاي آموزشي و جمعي از مسئولين واحدهاي مختلف، درسالن جلسات مركز برگزار گرديد.

 

 در ابتداي اين جلسه تن ساز سوپروايزر آموزشي ضمن تبيين اين طرح، سامانه خوداظهاری افراد جهت  ثبت فشارخون به آدرس salamat.gov.ir  را معرفي نمود. در ادامه مدير روابط عمومي و ارتباطات مردمي، با بيان نكاتي در خصوص اطلاع رساني و حساس سازي جامعه به منظور مشاركت بيشتر در اين طرح، همكاري ساير واحدها به منظور اجراي هرچه بهتر اين طرح ملي را خواستار شد.گفتنی است طرح بسيج ملی کنترل فشار خون بالا با شعار " فشار خون‌؛ بدانيم و اقدام کنيم" از ٢٧ ارديبهشت تا ١۵ تيرماه ٩٨، با هدف مشاركت نهادهای مدنی و فرهنگی در عرصه اطلاع رسانی به منظور کاهش اين بيماری مهلک، اجرا می شود.

برگزاري جلسه هماهنگي «طرح بسيج ملی کنترل فشار خون» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
برگزاري جلسه هماهنگي «طرح بسيج ملی کنترل فشار خون» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
برگزاري جلسه هماهنگي «طرح بسيج ملی کنترل فشار خون» در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

شما اینجا هستید: صفحه اصلی