مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

مقاله ها

 انتصاب رییس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، روز دوشنبه  بیست و نهم آذر ماه بر اساس حکمی از سوی دکتر مهرداد نوروزی رئیس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، ، دکتر حسین سلیمانی بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع مرکز منصوب گردید.

همچنین در این حکم از زحمات دکتر کریم سهرابی در مدت زمان تصدی مسئولیت فوق تقدیر و تشکر گردیده است.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی