اخبار

 

 

 

 

انتصاب رییس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 انتصاب رییس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

 

 

مراسم جشن فراغت از تحصیل دستیاران رادیولوژی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

 مراسم جشن فراغت از تحصیل دستیاران رادیولوژی

زیر مجموعه ها

شما اینجا هستید: صفحه اصلی