فرم پیشنهاد جدید
نام *
ورودی اشتباه است.
نام خانوادگی *
سمت *
شماره تماس *
عنوان پیشنهاد *
شرح وضعیت فعلی *
شرح وضعيت جديد با ارائه پيشنهاد: *
مزاياي حاصل از اجراي پيشنهاد: *
معايب اجراي روش فعلي: *
شرح روش پیشنهادی *
آيا اجراي پيشنهاد شما نياز به هزينه دارد؟ *
ورودی نامعتبر
در صورت مثبت بودن جواب، ميزان هزينه ي مورد نظر ارائه شود. (ریال)
ورودی اشتباه است.
کد ضد هرزنامه * کد ضد هرزنامه
  تازه کردن کدها
لطفا نوشته درون تصاویر را با دقت مشاهده و دوباره وارد کنید
شما اینجا هستید: صفحه اصلی