مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

پرسشنامه سنجش رضايت اعضاي هيات علمي از امكانات آموزشي و رفاهي بيمارستان هاي آموزشي
عضو هيات علمي محترم: به منظور ارزيابي بيمارستان آموزشي الزهرا(س) از نظر امكانات آموزشي و رفاهي، لطفا نظرات ارزشمند خود را به عنوان استفاده كننده از اين امكانات، در فرم زير ارائه نماييد.
مشخصات فردی
جنسیت
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
مرتبه علمی
ورودی نامعتبر
مدرک
ورودی نامعتبر
نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید (توجه:در مواردی که به شما مربوط نمی گردد و قابل پاسخگویی توسط شما نیست، از گزینه نظری ندارم استفاده نمایید)
بیمارستان،فضای مناسبی جهت استراحت اعضای هیات علمی با امکانات قابل قبول فراهم نموده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان ،فضاهای کافی برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دربخش ها اختصاص داده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان، تغذیه مناسب، با کیفیت و کمیت مطلوب، جهت اعضای هیات علمی را فراهم نموده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان امکانات سرو غذا به نحو مطلوب و مطابق شأن هیئت علمی را فراهم آورده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان، فضای آموزشی مناسب متناسب با برنامه های آموزشی، گردهمایی های آموزشی، تعداد فراگیران ...، در بخش های بستری،؛ بخش های پاراکلینیک، اورژانس، اناق عمل، درمانگاه و ...، فراهم آورده است (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان، حداقل تجهیزات تخصصی پزشکی لازم برای ارائه خدمات آموزشی به فراگیران متناسب با تعداد فراگیران و برنامه های آموزشی و نوع خدمات، درفضاهای مختلف آموزشی و مراقبتی رافراهم آورده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان، تجهیزات و تکنولوژی آموزشی برای انجام روش های نوین تدریس مانند ویدیو کنفرانس، میز گرد، نمایش فیلم و اسلاید و اجرای کارگاه آموزشی را فراهم نموده است. (*)
ورودی نامعتبر
بيمارستان،داراي امكانات دسترسی به اينترنت با سرعت قابل قبول براي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضای هیات علمی ميباشد. (*)
ورودی نامعتبر
بيمارستان امکان دسترسی به كتب مرجع تخصصي و مجلات علمي به روز و منابع آموزشي (الکترونیک و غیر الکترونیک)براي اعضای هیات علمی فراهم نموده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان، فضای مطالعه و مناسب (کتابخانه و سالن مطالعه) برای اعضای هیات علمی فراهم نموده است. (*)
ورودی نامعتبر
در کتابخانه بیمارستان امکانات مناسب سخت افزاری (کامپیوتر، پرینتر، رایتر، زیراکس) جهت خدمات آموزشی فراهم شده است. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان، ساز و کار مناسب برای هماهنگی و تعامل بین رشته ای گروه های مختلف را فراهم آورده است. (*)
ورودی نامعتبر
بيمارستان، امنيت اعضای هیات علمی را هنگام ارائه خدمات درماني تأمين مي نمايد. (*)
ورودی نامعتبر
بیمارستان از نظرات اعضاء هیأت علمی در تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرآیندهای آموزشی درمانی استفاده می نمایاد. (*)
ورودی نامعتبر
رفتار تیم مدیریتی مرکز با اعضای هیأت علمی محترمانه است. (*)
ورودی نامعتبر
در صورت وجود هرگونه شرح در خصوص گویه های نیازمند اصلاح، نظرات و پیشنهادات خودرا مرقوم نمایید.
ورودی نامعتبر
کد ضد هرزنامه (*) کد ضد هرزنامه
  تازه کردن
ورودی نامعتبر
ارسال
شما اینجا هستید: صفحه اصلی