مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

تعيين ميزان رعايت حقوق گيرندگان خدمت در فرآيندهاي آموزشي
 1. از اينكه اين بيمارستان را براي درمان انتخاب نموديد از شما سپاسگزار هستيم. براي ارائه هرچه بهتر خدمات آموزشي و درماني در اين بيمارستان نظرات شما براي ما بسيار حائز اهميت است لذا از شما تقاضا ميگردد اين پرسشنامه را با هدف تعيين ميزان رعايت حقوق گيرندگان خدمت در فرآيندهاي آموزشي طراحي شده است را تكميل نماييد.
 2. مشخصات فردی
 3. وضعیت(*)
  ورودی نامعتبر
 4. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. سن(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شغل(*)
  ورودی نامعتبر
 7. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نامعتبر
 8. شماره تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نام بخش بستری(*)
  ورودی نامعتبر
 10. نام دستیار معالج(*)
  ورودی نامعتبر
 11. سال رزیدنت(*)
  ورودی نامعتبر
 12. نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید
 13. آيا دستيار، خود را به شما معرفي مي نمايد و او را مي شناسيد(*)
  ورودی نامعتبر
 14. آيا محترمانه برخورد مي كند و با حواس جمع به شما گوش مي دهد(*)
  ورودی نامعتبر
 15. در مواجهه با بيماران مختلف عدالت را بدون توجه به نژاد، مذهب، عقيده، جنسيت و ... رعايت مي كند(*)
  ورودی نامعتبر
 16. آيا دستيار در مورد نوع بيماري و مراقبت هاي داروئي و پزشكي به شما يا همراهتان اطلاعات كامل با زبان قابل فهم و با حوصله ارائه مي كند (*)
  ورودی نامعتبر
 17. حريم خصوصي بيمار را رعايت مي كند(*)
  ورودی نامعتبر
 18. از جملات تحقير آميز استفاده نمي كند(*)
  ورودی نامعتبر
 19. آيا دستيار در مورد نحوه پيگيري و ادامه درمان بعد از ترخيص به شما توضيح ميدهد(*)
  ورودی نامعتبر
 20. کد ضد هرزنامه(*)
  کد ضد هرزنامه
    تازه کردنورودی نامعتبر
 21. ارسال
شما اینجا هستید: صفحه اصلی