مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، مجيد ذكريا 32 ساله، ساكن شهرستان نجف آباد ، كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، روز يكشنبه پنجم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، دوکليه اهدايي نامبرده در مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و نور و علي اصغر(ع) به دو بيمار پيوند شد. كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان مجيد ذكريا و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.