با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رقيه رئيسيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

peyvand

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، رقيه رئيسيان 26ساله، ساكن شهرستان سميرم كه براثرآسیب مغزی در بيمارستان اميرالمومنين(ع) شهرضا بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي، روز سه شنبه دوم آبان ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و يك كليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و کليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) به  بيماران نيازمند پيوند گرديد.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا با ايثارخانواده بزرگوار شادروان رقيه رئيسيان و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.