اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، حميده شمس 20 ساله، كه بر اثر خونریزی مغزی  در بيمارستان دكتر غرضي بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل شد و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU  )، روز شنبه هفتم بهمن ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، دو كليه اهدايي نامبرده در مراكز آموزشي درمانی الزهرا (س) و نور و علی اصغر(ع) به دو بيمار در ليست انتظار، پيوند شد.كبد اهدايي وي نيز جهت پيوند به يك بيمار در ليست انتظار، به بيمارستان نمازي شيراز انتقال يافت.

 
 
شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد