اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد

peyvand

 

 

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) و به نقل از خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز، فاطمه حسن خاني مطلق 32  ساله ساكن اصفهان، كه بر اثر تصادف  در بيمارستان امين بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل شد و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU  )، روز جمعه چهارم اسفند ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، كبد و يك كليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)  به دو بيمار در ليست انتظار و كليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به يك بيمار در ليست انتظار پيوند شد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اهداکنندگان اعضا اهدای اعضاي فرد مرگ مغزی به سه بيمار زندگي دوباره بخشيد