بیمه های طرف قرارداد

 

 

ارگانهاي طرف قرار داد بيمه با مركز پزشكي الزهرا (س)

 

عنوان بیمه های  طرف قرارداد

مدارک لازم

محل صدور معرفی نامه

بخشهای طرف قرارداد

موارد عدم تعهد

بیمه های پایه (تامین اجتماعی- خدمات درمانی- نیروهای مسلح)

دفترچه بیمه-

(دستور بستری روی برگ دفترچه در نیروهای مسلح)

-

همه

اعمال زیبایی/ اتاق خصوصی/ هزینه همراه

بیمه ایران

معرفینامه- دفترچه بیمه

بیمارستان

همه جز آنژیوگرافی و روانپزشکی و بخش منتخب

اعمال زیبایی/ اتاق خصوصی/ هزینه همراه مابین 7 تا 70 سال / لوازم بهداشتی و ..

بیمه دانا

معرفینامه- دفترچه بیمه

بیمارستان

همه جز روانپزشکی

اعمال زیبایی/ اتاق خصوصی/ هزینه همراه مابین 7 تا 70 سال / لوازم بهداشتی و ..

بیمه دی

معرفینامه- دفترچه بیمه

بیمارستان

همه جز روانپزشکی

اعمال زیبایی/ اتاق خصوصی/ هزینه همراه مابین 7 تا 70 سال / لوازم بهداشتی و ..

بانک سپه

معرفینامه-دفترچه بيمه

بانک

همه

طبق معرفینامه

صدا و سیما

معرفینامه- دفترچه بيمه

صدا و سیما

همه

اعمال زیبایی/اتاق خصوصی/هزینه همراه/ لوازم بهداشتی و ..

شرکت نفت (شاغلين و بازنشستگان)

معرفینامه- دفترچه بیمه

شرکت نفت

همه (بخش منتخب فقط در صورت قيد در معرفينامه)

همراه فقط در صورت قید شدن در معرفینامه در تعهد است

بیمه سینا

معرفینامه- دفترچه بیمه

بیمارستان

همه جز روانپزشکی

اعمال زیبایی/ اتاق خصوصی/هزینه همراه/ لوازم بهداشتی و ..

Sos کمک رسان

معرفینامه- دفترچه بیمه

sos بيمه

همه جز دی کلینیک و اورژانس و روانپزشکی

اعمال زیبایی/اتاق خصوصی/هزینه همراه/ لوازم بهداشتی و ..

شهرداري اصفهان

معرفینامه- دفترچه بیمه

شهرداري

همه

طبق معرفينامه

بیمه آتیه سازان حافظ

فعلا فاقد قرارداد با این مرکز میباشد.

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی راهنمای مراجعین بیمه های طرف قرارداد