كسب مقام قهرماني تيم تنيس روي ميز خواهران مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

139

 

 

بنابرگزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، تيم تنيس روي ميز خواهران اين مركز در بيست و يكمين جشنواره فرهنگي ورزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به مقام قهرماني دست يافت .

بنابر اين گزارش اين تيم متشكل ازخانم ها فهيمه مظاهري، دكتر شيما صفازاده، مرضيه قاسمي و ليلا دهقاني به سرپرستي خانم مظاهري و به مربيگري خانم اقدس دهقاني در مسابقات فينال با شكست تيم مركز بهداشت موفق به كسب مقام اول اين دوره از مسابقات شدند. شايان ذكر است تيم تنيس روي ميز خواهران اين مركز در مسابقات دوره قبل مقام نايب قهرماني را كسب نمود.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار اخبار كسب مقام قهرماني تيم تنيس روي ميز خواهران مركز آموزشي درماني الزهرا(س)