مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

ورود به سامانه تردد کسرا  ورود به سامانه تیکتینگ کسرا
سامانه تردد  سامانه تیکتینگ الزهرا

 

 


برای دانلود فایل های زیر، می توانید روی QR Code کلیک نمایید یا با برنامه های QR Scanner دانلود و استفاده نمایید.

عنوان فایل    QR Code (Download)
آموزش استفاده از برنامه تردد کسرا ( کاربران عمومی)   فایل آموزشی

آموزش کار با کارکرد ماهانه در برنامه

 

 

  دانلود

آموزش کار با کارکرد روزانه در برنامه

 

 

  دانلود

آموزش کاردکس

 

 

  دانلود

 

 

 

 

 

 

 

عنوان فایل QR Code (Download)
فایل بخشنامه پاس های ورزشی بخشنامه پاس ورزش
 فایل های  بخشنامه معلولان  بخشنامه معلولان
فایل های بخشنامه بانوان دارای شرایط خاص
 بخشنامه بانوان دارای شرایط خاص 1

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع راهنما تردد taradod