مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

 

نام و نام خانوادگی:

خانم خاوری

 khavari

سمت:

 مسئول واحد CSR

تحصيلات:

 کارشناس پرستاری

تلفن:

 2594-2590

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودی سه -  طبقه زیرزمین

 

 

پيغام مدیر واحد :

به نام دوست که هرچه داریم از اوست وبا توکل به لطف و کرم بی پایانش، من و کلیه همکارانم تمام سعی و تلاش خود را در جهت رسیدن به اهداف این واحد که اصلی ترین آن بالا بردن سطح کیفی کار و حرکت در جهت نزدیک شدن به استاندارد های جهانی و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم عزیز استانمان می باشد را خواهیم کرد.امیدوارم در این راه همچون گذشته از حمایت های مادی و معنوی ساير همكاران نيز برخوردار باشیم.

واحد CSR اين مركزدر سال 1372 تاسیس و راه اندازی گردیده است و به لطف خداوند و همکاری مسئولین به خصوص در چند سال اخیر شاهد تغییر و تحولات چشم گیر و اساسی در جهت نزدیک شدن به معیار های استاندارد جهانی بوده ایم.

 

سرویس های قابل ارائه در این واحد:

جداسازی قسمت استریل و غیر استریل: این امر از جمله کارهای مهم و اساسی است که با همت و همکاری صمیمانه مدیریت و همکاران در این واحد تحقق یافته است.همچنین در حال حاضر واحد CSRبا در اختیار داشتن 5دستگاه اتوکلاو کاملا فعال و پیشرفته، ازجمله فعال ترین مراکز استریل در سطح کشور می باشد و نه تنها به طور شبانه روز خدمت رسانی به کلیه بخش ها و اتاق های عمل این مرکز را بر عهده دارد بلکه آمادگی و توانایی کامل جهت پشتیبانی از سایر مراکز بهداشتی در سطح استان را نیز خواهد داشت.

 

پرسنل تحت پوشش:  

-          اكبر تسليمي (بهيار)

-          اكبر شمس (بهيار)

-          علي محمد شريفي (كمك بهيار)

-          اصغر كامياب (كمك بهيار)

-          مسعود خدادادي (كمك بهيار)

-          محسن نصيري (كمك بهيار)

-          براتعلي عسكري (كمك بهيار)

-          عبدالرسول كميلي (كمك بهيار)

-          جمشيد كريمي (كمك بهيار)

-          منصور اسماعيلي (كمك بهيار)

-          حجت الله براتي (كمك بهيار)

-          محمد علي جوكار (كمك بهيار)

-          مهدي درچه زاده (كمك بهيار)

-          حسين يعقوبي (كمك بهيار)

-          شهين جمشيديان (كمك بهيار)

-          امير روغني زاده (كمك بهيار)

 

شرح وظايف:

- همكاري و ارائه اقدامات اصولي به منظور جلوگيري از گسترش عفونتهاي اتاق عمل

- نظارت بر شمارش وسايل جراحي هنگام تحويل وسايل

- نظارت و همكاري بر نحوه نشستن ستها بعد از پايان عمل جراحي به خصوص ستهاي ظريف

- آشنايي و شناخت وسايل داخل ستهاي اعمال جراحي

- ذخيره نمودن وسايل استريل در بيمارستان

- بسته بندي (Packing) ستها براساس ليست اتاق عمل

- چيدمان صحيح و نصب برچسب بر روي ستها

- تحويل و تحول وسايل و ستها پس از خشك شدن كامل و استريليزاسيون از دريچه مخصوص

- آشنايي كامل با اصول ضدعفوني و بكاربردن مواد ضدعفوني كننده

- آشنايي كامل با نحوه كاركرد دستگاه اتوكلاو

- جلوگيري از ورود افراد متقرفه به CSR مركز

- رعايت بهداشت فردي (پوشيدن دستكش، ماسك، كلاه و...)

- داشتن آگاهي از تفكيك وسايل و ستهاي قابل استريل باحرارت خشك و حرارت مرطوب

- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

فعالیت های آموزشی جهت دانشجویان سایر رشته ها:

واحد CSR مرکز پزشکی الزهرا (س) در راستای بالا بردن سطح آموزش دانشجویان پرستاری و اتاق عمل در حال حاضر با دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه اصفهان همکاری بسیار نزدیکی دارد.

  

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاون توسعه مدیریت و منابع مديريت خدمات پشتیبانی واحد CSR