اموراداری ورفاه کارکنان

 

شرح وظايف:

1-انجام فعاليت هاي اداري لازم جهت شروع به كار افراد جديدي كه از طرف واحد برنامه ريزي و جذب، جذب شده شغل مورد نظر به آنها اختصاص يافته است، مشتمل بر مواردي نظيري :

 - دريافت مدارك مورد نياز                               

 - بررسي مدارك از نظر صحت مندرجات و كامل بودن آن

 -  تشكيل پرونده           

 - درخواست انجام مراحل قانوني                  

 - ساير مراحل تا تهيه حكم پرسنلي

2- انجام مقدمات قانوني و اداري در زمينه عقد قراردادهاي تمام وقت، پاره وقت و استخدامي با افراد جذب شده و اعلام شده از طرف واحد برنامه ريزي و جذب و ارسال قراردادهاي تهيه شده به واحد مذكور جهت امضاء و مبادله قرارداد با طرف هاي مقابل

3-طرح ريزي برنامه ها و سيستم هاي توسعه سلامت و رفاه كاركنان و خانواده ايشان شامل :

 -  طراحي، تدوين و بروزآوري شاخص هاي سلامت جسم و روان منابع انساني در حوزه هاي مختلف شغلي و تهيه دستورالعمل هاي اندازه گيري اين شاخص ها.

 - طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي آگاه سازي كاركنان از فاكتورها و روش هاي ارتقاي سلامت و بهداشت جسمي و رواني

 - سياست گذاري و بودجه بندي جهت رسيدگي به مسايل درماني و بيمه كاركنان و اخذ تاييديه از مديريت ارشد بيمارستان و ابلاغ به واحد هاي ذيربط جهت اجرا

 - پيگيري، پشتيباني و حمايت مادي و معنوي از كاركنان بيمارستان در مواردي كه براي فرد يا اعضاي خانواده وي اتفاقات يا حوادث ناگواري پيش مي آيد

 - طرح ريزي برنامه هاي آموزشي مختلف در زمينه هاي سلامت، بهداشت، مسايل رواني و ... براي كاركنان و خانواده ايشان

 - طرح ريزي برنامه هاي رفاهي و تفريحي براي كاركنان و خانواده ايشان شامل : برگزاري اردو، در اختيارگذاشتن هتل در سفرهاي دوره هاي، برگزاري جشن هاي اعياد يا مناسبت هاي مذهبي، ملي و يا سازماني با حضور كاركنان و ساير برنامه هاي مثل استخر، سينما، تئاتر و ...

 - برنامه هاي تقدير از فرزندان موفق كاركنان در زمينه هاي علمي ، آموزشي و ...

 - طرح ريزي، پيشنهاد به مديريت ارشد، اخذ توافق و ابلاغ برنامه هاي ارائه سبد كالا و ارزاق به كاركنان در اعياد و جشن هاي مذهبي، ملي و يا سازماني

4-برنامه ريزي اجرايي و انجام امور مربوط به مباحث منابع انساني كه از طرف واحد هاي ذيربط در مديريت منابع انساني، طرح ريزي شده و جهت اجرا به واحد اداري و رفاه كاركنان ارجاع داده مي شود.

5-طراحي، توسعه و ايجاد پايگاههاي داده و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز جهت ثبت سوابق و اطلاعات به وجود آمده و تجربيات كسب شده در طول انجام فعاليت هاي واحد و ارائه آن به واحد مديريت دانش و يادگيري سازماني (معاونت برنامه ريزي و توسعه) و اخذ تاييديه و انجام هماهنگي هاي لازم و اصلاحات مورد نياز و ...

6-ساير وظايف محوله بنا به شرايط و اقتضائات مختلف

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع انسانی اموراداری و رفاه کارگران