واحد نظارت بر خدمات عمومي

كاخداري

 

شرح وظايف:

- همكاري در تهيه دستورالعمهاي نحوه استفاده از مواد گندزدا و حسن اجراي آن

- اجراي جدول زمانبندي نظافت و توزيع آن در بخشها و واحدهاي مختلف مركز

- بررسي محلول های نظافت و گندزدای مورد استفاده در بخشهاي مختلف مركز

- اجراي پروتكل هاي استفاده از مواد ضدعفوني در مکا نهای پرخطر

- شركت در كلاسهاي آموزشي براي پرسنل خدماتي

- همكاري با كارشناس بهداشت حرفه اي مركز در زمينه سلامت شغلي كاركنان

- همكاري با كارشناسان ناظر بر شركتهاي طرف قرارداد مركز و كارشناس بهداشت محيط در زمينه اجراي مفاد قرارداد

- تهيه و تنظيم گزارش‌های مربوطه و ارائه آن به مسئول واحد نظارت بر خدمات عمومي

 

غرفه هاي مواد غذايي

غرفه هاي مواد غذايي

مهدكودك

 

شرح وظایف:

- حضور درمهدکودک درتمام ساعات موظف کار روزانه، مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین شده .
- تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانۀ کودکان درچارچوب برنامه های پیش بینی شده و اجرای صحیح آن.
- کمک به توسعۀ تفکر خلاق درکودکان از طریق تولید وسایل کمک آموزشی و بازی، با استفاده از ابزار ساده و قابل تهیه
- توجه به حضور وغیاب کودکان، اطلاع از علل غیبت آنها و اعلام به مدیر مهد کودک و در صورت لزوم عیادت از کودکان بیمار جدا کردن کودک بیمار از سایر کودکان و اطلاع به مدیریت .
- توجه و کمک به رشد عاطفی، اجتماعی و جسمانی کودک، تهیه گزارش و ارائه آن به مدیریت
- اجرای صحیح برنامۀ تغذیۀ کودکان تحت مسئولیت دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا و حضور در تمام ساعات صرف غذا
نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان
- رعایت بهداشت فردی وکوتاه نگه داشتن ناخنها و استفاده از لباس مناسب ویژه مهدکودک با رنگهای شاد و روشن به غیراز سفید.
- نظارت برخواب واستراحت کودکان و کنترل شرایط لازم
- ایجاد ارتباط با اولیاء کودکان و طرح مسائل و مشکلات آنها در مواقع لزوم با نظارت مدیریت
- کمک در انجام وظایف کمک مربی در مواقع لزوم برحسب مورد
- کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه از لحاظ ایمنی و بهداشتی موجود به مدیریت.

- ارائه گزارش نواقص حفظ و نگهداری وسایل کلاس، دقت در نظافت کلاس و مراقبت از ابزار
- انجام کمکهای اولیه مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطلاع به مدیر مهدکودک و نیز اطلاع به مراکز امدادی حسب مورد.
- همکاری با مدیر مهدکودک در مورد فراهم آوردن وسایل لازم جهت اجرای برنامه های
نگهداری، پرورش و آموزش کودکان .
- تهیه گزارشهای لازم در مورد وضع جسمی، روحی و آموزشی کودکان برای مدیر مهدکودک
- پذیرش و ترخیص کودکان برابر برنامه اعلام شده از سوی مدیریت
- حضور در دوره های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مدیر مهدکودک

 

فضاي سبز

شرح وظايف:

- اجراي برنامه فصلی و ساليانه فضای سبز (گل‌کاری، درخت‌کاری و...) مركز

- همكاري در آماده سازي محوطه برای درختکاری، گل‌کاری، چمن‌کاري، پاشيدن بذر، هرس‌کاری و وجين‌کردن نهال‌ها، درختان و گل‌ها

- اجراي دستورالعمل های لازم جهت سم‌پاشی و کوددهی به درختان، گلها و گياهان با همكاري كارشناس بهداشت محيط

- اجراي دستورالعمل های لازم جهت جمع‌آوری و نگهداری گلها و گياهان پژمرده

- همكاري با كارشناس بهداشت حرفه اي مركز در زمينه سلامت شغلي كاركنان

- همكاري با كارشناسان ناظر بر شركتهاي طرف قرارداد مركز و كارشناس بهداشت محيط در زمينه اجراي مفاد قرارداد

- تهيه و تنظيم گزارش‌های مربوطه و ارائه آن به مسئول واحد نظارت بر خدمات عمومي


نقليه

 

 

نام و نام خانوادگی:

حسين رفيعي

rafiei

سمت:

مسئول واحد نقليه

تحصيلات:

سيكل

تلفن:

تلفن مستقيم:

2653

36201325

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودي پاركينگ مسقف

 

شرح وظايف:

- ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و گرفتن كوپن بنزين و انجام امور مربوط به بيمه وسايط نقليه

- رسيدگي به تصادفات، تخلفات رانندگان و كليه امور مربوط به تعميرات، تهيه بنزين و شماره گذاري اتومبيل ها

- كنترل حضور و غياب رانندگان و تهيه برنامه كشيك ماهيانه جهت ايشان

- نظارت در براورد هزينه تعمير وسايط نقليه و پيگيريهاي لازم به منظور تعمير آنها

- برنامه ريزي جهت اعزام بيماران با آمبولانس

- برنامه ريزي و كنترل سرويس هاي اياب و ذهاب كاركنان و نقل و انتقال پزشكان آنكال

- گزارش و ارسال آمارهاي مربوطه واحد به مقام مافوق

- بازديد و كنترل كليه قسمتها، تجهيزات، وسايل و متعلقات خودروها

- گزارش چگونگي وضعيت خودرو و درخواست وسايل اتومبيل و ساير نيازمنديها

- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

اسامي پرسنل تحت پوشش:

- مصطفي خليفه السلطان

- محمد علي آقا حسيني

- محمد جبار زارع

- عبدالوهاب وهاب

- علي اصغر صفاري

- رمضانعلي رجايي

- اسماعيل بيگي

- عباس بختيار

- اسماعيل صالحي

- اكبر نامداري

 

اسامي رانندگان خودروهاي استيجاري:

- مسلم صادقي

- منصور مير حيدري

- ياسر موم پسگير

- حميد قاسمي

 

تعداد خودروهاي فعال:

- سه دستگاه آمبولانس

- يكدستگاه سواري

- يكدستگاه وانت تويوتا

-چهار دستگاه خودروهاي استيجاري

 

 

مقالات دیگر...

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت پشتیبانی و توسعه مديريت منابع انسانی معاونت پشتیبانی وتوسعه واحد نظارت بر خدمات عمومي