دبیرخانه كميته هاي بيمارستاني

 

نام و نام خانوادگی:

هاجر فدایی

 

سمت:

مسئول دبیرخانه کمیته های بیمارستان

تحصيلات:

كارشناسي ارشد مديريت بيمارستاني

تلفن:

شماره مستقیم:

2012

6281600

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

 

شرح وظايف مسئول دبيرخانه كميته هاي بيمارستاني

 1-  طراحي، توسعه، استقرار و بروزآوري مجموعه دستورالعملها ، آيين نامه ها، ابزارها، فرمها، فرمتها ،ساز وكارها و.... مورد نياز به منظورمديريت شوراها وكميته هاي بيمارستاني   

2-  استقرار،اجرا و به روزرساني مجموعه آيين نامه هاوسازوكارهاي ابلاغي از سازمان متبوع

3-  ساماندهي،بسترسازي وانجام فعاليتهاي لازم به منظور برگزاري مؤثر و مناسب كميته ها وجلسات آنها

 4-  انجام فعاليتهاي لازم به منظورتشكيل و اداره جلسات كميته ها بر اساس نياز، ضرورت و مقتضيات هر كميته و مطابق با برنامه هاي تدوين شده. 

5- تدوين برنامه زمانبندي ماهيانه كميته ها و پيگيري جهت ابلاغ آن به كليه مديران و دبيران كميته ها

6- اطلاع عنوان كميته،تاريخ و ساعت تشكيل آن به صورت پيام كوتاه براي كليه اعضاي جلسه و مدعوين از طريق پنل مربوطه

7- تنظيم صورتجلسات كميته ها و ارسال آن براي دبير كميته جهت اخذ تأييديه و سپس پيگيري جهت ابلاغ آن به مسئولين مربوطه حداكثر 3 روز بعد از تشكيل كميته

8-  پيگيري اجراي مصوبات كميته ها از دبير كميته و اخذ گزارش ها و اطلاعات درزمينه پيشرفت اجراي مصوبات به معاونين مركز

9-  اطلاع رساني به موقع تصميمات ومصوبات كميته ها به مسئول مافوق جهت ارائه به مديريت ارشدبيمارستان 

 10- پيگيري اطلاع رساني به اعضاء كميته و مراكز، مراجع و واحدهاي ذيربط درصورت عدم تنفيذ تصميم يا مصوبه كميته و نقض آن از طرف مديريت ارشد بيمارستان و سایر مراجع ذیصلاح و ذیربط بیمارستان (مانندمديرعامل)

11- پايش ماهانه كميته ها براساس دستورالعمل ابلاغي از معاونت درمان و ارسال نتايج پايش و صورتجلسات كميته هاي برگزار شده مورد درخواست معاونت ها يا سازمانهاي مربوطه دانشگاه

12- صدور / به روزرساني ابلاغ جهت اعضاي كميته هاي مركز

13- همكاري در پياده سازي و اجراي سنجه هاي اعتباربخشي و تدوين خط مشي ها

14-  همكاري در آموزش دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني

15- انجام طرح هاي تحقيقاتي متناسب با نياز مركز

16- انجام ساير وظايف و امور محوله از سوي مسئول بهبود كيفيت بنا به شرايط و اقتضاعات مختلف بيمارستان

 

 

ليست محورهاي نظام حاكميت باليني مرتبط با كميته هاي مركز

 

 

برنامه زمانبندی اسفند ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی بهمن ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی دي ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی آذر ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی آبان ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی مهر ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی شهريور ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

برنامه زمانبندی مرداد ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی تير ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی خرداد ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی ارديبهشت ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

برنامه زمانبندی فروردين ماه سال 95 کمیته های مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 

 

معرفي كميته هاي مركز آموزشي درماني الزهرا(س) 

پاسداري از ارزشهاي متعالي

اخلاق پزشكي ومراعات موازين شرعي

نظارت و ارزشيابي دروني

مديريت كيفي بيمارستان

بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان

تغذيه و رژيم هاي درماني

دارو و درمان و تجهيزات

اسناد و مدارك پزشكي

آسيب شناسي آزمايشگاه و  بانك خون

سوانح ، فوريتهاي پزشكي و حوادث غير مترقبه  

كادر پزشكي ، پرسنل پرستاري و كاركنان اداري

ايمني و ترويج زايمان طبيعي و كاهش مرگ و مير مادران و نوزادان و   تغذيه با شير مادر  

امر به معروف و نهي از منكر

هماهنگي ارتقاي وضعيت بخش اورژانس

آموزش سلامت به بيمار

I.T

تعيين تكليف بيماران

ايمني بيمار

مرگ و مير1 تا 59 ماه

مرگ و مير بزرگسال

مرگ و مير زير 1 ماه

حفاظت فني و بهداشت كار

خريد

پيشنهادات

نقل و انتقالات

رفاهي

 نظام نوين اداره بيمارستان ها

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان رئیس دبیرخانه کمیته های مرکز