مسئول ایمنی بیمار

   
  

نام و نام خانوادگی:

دكتر سعيد عباسي

dr_abasi 

سمت:

کارشناس مسئول ایمنی بیمار

تحصيلات:

فلوشيپ مراقبت هاي ويژه پزشكي - استاديار

تلفن:

شماره مستقیم:

2081-2072

6269955

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ضلع شمال غربي 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

شيما صفازاده

safarzadeh

سمت:

كارشناس ايمني بيمار هماهنك كننده فعاليتهاي ايمني بيمار و مديريت خطر 

تحصيلات:

كارشناسي ارشد پرستاري

تلفن:

 2071

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ورودی چهار

 

در این بخش:

نحوه تامین ايمني بيماران بستری در بیمارستان ها يك نگراني بهداشتي جهاني است كه همهی مجموعه هاي بهداشتي درماني را در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تحت تأثير قرار مي دهد. مطالعات مختلف نشان داده اند كه به طور ميانگين حدود 10% پذيرش هاي بيمارستاني منجر به نوعي آسيب غير عمدي در بيمار می شود و اين درحالي است كه بیش از 50% اين خطاها قابل پيشگيري هستند. علاوه بر آسيب هاي کاملا غیر قابل جبران انساني، مراقبت غير ايمن هزينه هاي اقتصادي سنگيني را نيز تحميل مي نمايد. چنين تخمين زده مي شود كه بين 5 تا 10% هزينه ها در سيستم هاي بهداشتي در نتيجه ي فعاليتهاي غير ايمن و آسيب رسان به بيمار بوجود مي آيد.

در حال حاضرسازمان جهاني بهداشت (WHO) با درک اهميت ايمني بيمار، آن را بعنوان نگراني بهداشتي عمومي اعلام كرده است؛ چرا كه آمارها نشان مي دهند كه خطاي كاركنان بهداشتي يك نفر از هر 10 بيمار پذيرش شده در بيمارستان هاي جهان را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراین ايمني بيمار يك نظام مراقبت بهداشتي جديد است كه بر گزارش دهي، تجزیه و تحليل و پيشگيري از خطاهاي پزشكي كه اغلب منجر به بروز خطاهاي ناخواسته مي شود، تأكيد مي ورزد.

سازمان جهاني بهداشت معتقد است كه ميليون ها بيمار در سرتاسر جهان سالانه از ناتواني، آسيب يا مرگ ناشي از مراقبت غير ايمن رنج مي برند. عفونت هاي مرتبط با مراقبت بهداشتي، تشخيص هاي اشتباه، تأخير در درمان، آسيب ناشي از استفاده نامناسب از وسايل پزشكي و حوادث ناخواسته در نتيجه خطاهاي دارويي از علل شايع آسيب هاي قابل پيشگيري به بيماران هستند، لذا مي توان گفت كه تامین ايمني بيمار يك استراتژی مهم در حوزه ي است كه با بكارگيري دانش و روش هاي علمي براي دستيابي به سيستم ارائه مراقبتهاي درمانی قابل اعتماد و صحيح تلاش مي كند. به عبارتی دیگر ايمني بيمار همان اجتناب، پيشگيري و بهتر شدن نتايج نامطلوب يا آسيب ناشي از فرآيند مراقبت سلامت است و در اين ميان ايمني، فرهنگ، كيفيت و مديريت در كنار هم تأثير گذار مي باشند .

جهت نیل به بیمارستان هایی که دارای سطح بالاتری از ایمنی برای بیماران باشند، بيمارستان های دوستدار ايمني معرفی شده اند که بيمارستان هایی دولتي يا خصوصي هستند كه بر اساس استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني از طرف وزارت بهداشت يك كشور انتخاب و استانداردهاي ايمني بيمار و شاخص هاي اصلي را دريافت مي نمايند. بر اساس دستيابي به استانداردهاي تعيين شده، بيمارستان ها در چهار سطح طبقه بندي مي شوند كه شامل سطح هاي اول ، دوم ، سوم و چهارم مي باشد . اين سطوح بر اساس ميزان دستيابي به استانداردهاي ضروري يا حياتي، محوري و توسعه اي نام گذاري شده اند.

سطح بيمارستان استاندارد ضروري ياحياتي استاندارد محوري استاندارد توسعه اي
يك 100% هركدام هركدام
دو 100% %89-60 هركدام
سه 100% % 90 ≤ هركدام
چهار 100% %90 ≤ %80 ≤

 

استانداردهاي ايمني بيمار

استانداردهاي ايمني بيمار مجموعه اي از التزام هايي هستند كه براي ايجاد برنامه ي ايمني بيمار در بيمارستان ضروري مي باشند. اين استانداردها در 5 حيطه طبقه بندي مي شوند:

1) استانداردهاي رهبري و مديريت 3) استانداردهاي خدمات ايمن بالینی مبتني بر شواهد
2) استانداردهاي مشاركت بيمار و جامعه 4) استانداردهاي محيط ايمن
5) استانداردهاي يادگيري مداوم

 

با توجه به مطالبي كه تاكنون بدان ها اشاره شد، بيمارستان هاي پيشگام در ايمني بيمار براي رسيدن به سطح يك بايد با برنامه ریزی دقیق به تمامی معيارهاي بحراني دست يابند. رسيدن به اين هدف در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) دور از دسترس نبوده و نيازمند تلاش همگاني و كوششي مداوم از جانب تك تك افرادي است كه در اين حيطه فعال مي باشند.

مطالب آموزشی:

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

دوره آموزشی ایمنی بیمار در معاونت درمان 1

دوره آموزشی ایمنی بیمار در معاونت درمان 2

بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

ایمنی بیمار، حق بیمار و مسئولیت ما 

استانداردهای ایمنی در بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

ایمنی، اتفاقات ناخواسته و خطاها در نظام بهداشت و درمان

  

   

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان رئیس مسئول ایمنی بیمار