تردد taradod

 

ورود به سامانه تردد کسرا  ورود به سامانه تیکتینگ کسرا
سامانه تردد  سامانه تیکتینگ الزهرا

 

 


برای دانلود فایل های زیر، می توانید روی QR Code کلیک نمایید یا با برنامه های QR Scanner دانلود و استفاده نمایید.

عنوان فایل    QR Code (Download)
آموزش استفاده از برنامه تردد کسرا ( کاربران عمومی)   فایل آموزشی

آموزش کار با کارکرد ماهانه در برنامه

 

 

  دانلود

آموزش کار با کارکرد روزانه در برنامه

 

 

  دانلود

آموزش کاردکس

 

 

  دانلود

 

 

 

 

 

 

 

عنوان فایل QR Code (Download)
فایل بخشنامه پاس های ورزشی بخشنامه پاس ورزش
 فایل های  بخشنامه معلولان  بخشنامه معلولان
فایل های بخشنامه بانوان دارای شرایط خاص
 بخشنامه بانوان دارای شرایط خاص 1