گروه حاکمیت بالینی

نام و نام خانوادگی:

دكتر سعيد عباسي

dr_abasi 

سمت:

رئیس گروه حاکمیت بالینی 

تحصيلات:

فلوشيپ مراقبت هاي ويژه پزشكي - استاديار

تلفن:

شماره مستقیم:

2081-2072

6269955

پست الکترونیک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ضلع شمال غربي 

 

 chart5

نظام حاکميت خدمات باليني 

تعريف:

نظام حاكميت خدمات باليني چارچوبي است که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي در خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند. سيستم هاي بهداشتي درماني برای اطمینان از اینکه مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن به جامعه ارائه مي شود، به سمت حاكميت باليني حركت نمودند تا بدين وسيله در بخش هاي مهمي نظير جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات، استفاده بهینه از منابع محدود، افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی و تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت گام بردارند. در اين نظام بیماران و مشتریان در قلب فرآیندها قرار گرفته و تلاش مي شود تا با بهبود استانداردهای کار، یادگیری از تجارب پیشین، توانمند سازی کارکنان و تیمها و استفاده موثراز اطلاعات خدماتي با كيفيت و منطبق با استاندارد به جامعه ارائه شود.

حاكميت باليني كه در اصل در خدمات ملي سلامت انگلستان(NHS) ايجاد شده است، واژه اي براي توصيف رويكردي نظامند جهت حفظ و ارتقاء كيفيت مراقبت بيماران در نظام سلامت است. از ساير تعاريفي كه در خصوص حاكميت باليني مطرح شده است مي توان به موارد زير اشاره نمود:

-  حاكميت باليني، ابزار دستيابي به كيفيت پاسخگو و محمل اصلي ارتقاء مستمر كيفيت مراقبت از بيمار.

-  مكانيسم قدرتمند، نوين و جامع براي تضمين استانداردهاي متعالي مراقبت هاي باليني از طريق سيستم بهداشت ملي و بهبود مستمر كيفيت خدمات.

    در مجموع اين نظام چارچوبي است كه در آن سازمان هاي NHS با ايجاد محيطي كه در آن تعالي در مراقبت باليني فراگير خواهد بود، در مقابل بهبود مداوم كيفيت خدمات و حفظ استانداردهاي بالاي مراقبت مسئول مي باشند. اين تعريف قصد دارد كه سه ويژگي كليدي را تضمين كند:

• استانداردهاي سطح بالاي مراقبت

• مسئوليت و پاسخگويي واضح براي استانداردهاي مذكور

• بهبود مستمر پايدار

 

تاریخچه حاكميت باليني

حاكميت باليني محور لايحه اي است كه به فاصله كوتاهي پس از بدست گرفتن دولت از سوي حزب كارگر در اواخر دهه 1990 ارائه شد. اين لايحه چارچوبي براي حمايت از تشكيلات محلي سازمان ملي خدمات سلامت بريتانيا (NHS) است كه مسئوليت قانوني اجراي مقوله كيفيت را بر اساس قانون NHS مصوب سال 1990 بر عهده دارند. حاكميت باليني فرصت درك و آموختن، ايجاد و گسترش اجزاي بنيادين مورد نياز براي تسهيل ارائه مراقبت كيفي (مانند فرهنگ آموختن و سؤال كردن در محيطي عاري از سرزنش، رهبري متعالي و چارچوب روشهايي كه در آن كاركنان در حين تشريك مساعي با بيمار، مورد حمايت و قدرداني قرار گيرند) را به ارمغان مي آورد. پيشتر، اين عناصر نامحسوس تر از آن تلقي مي شدند كه جدي انگاشته شوند يا براي بهبودشان تلاش شود. حاكميت باليني، بررسي مجدد نقش ها و مرزهاي سنتي (بين حرفه هاي مرتبط با خدمات سلامت، بين پزشك و بيمار و بين مديران و پزشكان) را امري ضروري مي شناسد.

در سال 1998 اسكالي و دونالدسون چشم انداز حاكميت باليني را ارائه كردند :«چارچوبي كه از طريق آن تشكيلات NHS  براي ارتقاء مستمر كيفيت خدمات و حفاظت از استانداردهاي بالاي مراقبت پاسخگو باشد. اين امر با بوجود آوردن محيطي كه در آن تعالي مراقبت باليني محور قرار مي گيرد، تقويت مي شود». در طي دهه 1980، مديران و سياستگذاران در بسياري از قسمتهاي بخش دولتي، از جمله مراقبت سلامت، تلاش كردند رويكردهاي مديريت جامع كيفيت و ارتقاي مداوم كيفيت را بكار ببندند. اين رويكردها كه در صنايع ژاپني به تكامل رسيده بود، به طور گسترده مورد پذيرش واقع نشد. شايد به اين دليل كه اين رويكردها، بيش از حد مديريت-محور تلقي مي شدند و بطور روشن، نقش كاركنان باليني را مشخص  نمي كردند. در اوايل دهه 1990، شواهد اندكي وجود داشت مبني بر اين كه از اين فرصت ها، براي جا انداختن مفهوم ارتقا كيفيت در خدمات سلامت در سطح ساختاري استفاده شده باشد. البته تقريبا در همان زمان وظيفه عملكرد پژوهشي و توسعه اي در مقياسي ملي بر عهده NHS گذاشته شد و اين امر نظام ملي سلامت را واداشت نقش تصميم گيري باليني را در ارتقاي كيفيت مورد بررسي مجدد قرار دهد.

حاكميت باليني در انتهاي دهه اي مطرح گرديده كه در آن بيش از هر زمان ديگري به كيفيت پرداخته  مي شد. مي توان گفت حاكميت باليني همراستا با ساير سيستم هاي اعتبار بخشي موجود نظير ايزو و EFQM ابزاري به دست مي دهد تا بتوان به رويكردهاي ارتقاي كيفي كه پيش از اين نسبتا پراكنده و متفرق بودند، انسجام بخشيده و نسخه اي انحصاري براي بررسي عملكرد سازمان هاي ارائه كننده ي خدمات بهداشتي درماني و معياري كليدي براي دستيابي به تغيير موفقيت آميز در اين سازمانها باشد.

 

حيطه هاي اصلي حاکميت خدمات باليني    

كارآمدي ارايه خدمت                  (Efficiency)

مديريت خطر               (Risk Management)

رضايت بيمار            (Patient Satisfaction)

ارزيابي كارآيي حرفه اي ((Professional Effectiveness

 

هفت محور اساسي در نظام حاكميت باليني

نظام حاكميت باليني داراي هفت محور مهم مي باشد كه به قرار زير مي باشد:

1) مشارکت عمومی و بیماران                Patient and public involvement    

در اين محور به مسائلي چون اهميت ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی، توجه به بیمار بعنوان شریک و درگير كردن او در امر درمان و ايجاد فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی پرداخته مي شود.

2) مدیریت ریسک    Risk Management
آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پيگيري رویدادهای نامطلوب است.  

3) آموزش و یادگیری Education and Training

همانگونه كه از نام اين حيطه پيداست به آموزش كاركنان نگاهي ويژه داشته و سازمان را موظف مي كند تا به تخصیص زماني جهت آموزش کارکنان، تدوين استراتژی و برنامه عملی مشخص، دسترسی مناسب و مرتبط تمامي كاركنان به امكانات آموزشي، مدیریت آموزش و استفاده از نتایج برنامه هاي توسعه فردي جهت برنامه ریزی آموزشی توجه ويژه اي داشته باشد.

4)مدیریت کارکنان   Staff Management
همانطور كه از نام اين محور پيداست به كاركنان به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجهي ويژه نموده و در زمينه هاي طراحي خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و قراردادهاي كاري، پایش عملکرد کارکنان، توسعه ي آنها و آموزش و یادگیری فعاليت مي كند.

5) استفاده از اطلاعات   Use of information

استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت جامع آن، ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران و برقراري ارتباط با برنامه های آینده در اين محور مورد بررسي و توجه است.          

6) اثر بخشی بالینی Clinical Effectivenes

اثر بخشی بالینی همانا استفاده از بهترین دانش، برگرفته از پژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندهاو نتایج مطلوب مراقبت از بیماران مي باشد.

7) ممیزی بالینی Clinical Audit  

مميزي باليني در حقيقت آنچه در سيستم در حال انجام است را به طور مرتب منعکس مي كند. از ديگر وظايف اين محور معرفی فعالیتها و واحدهای برتر و عالي در سطح سازمان مي باشد. با اين وجود مميزي باليني بايد واقع گرایانه همراه با بررسی منابع مورد نیاز باشد.

از آنچه در فوق بدان اشاره شد مي توان دريافت كه در مواردي نظير رسيدگي به شکایت و رضایت بیماران، فرآيند احیا، خطاهای دارویی، تحلیل علت ریشه ای رویدادها، تحلیل مرگ و میر و ارزیابی دلیل ترخیص با میل شخصی، حاكميت باليني مي تواند تاثير گذار باشد.

 

حاكميت باليني در مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) تلاش مي شود تا با تبيين و تعيين جايگاه گروه حاكميت باليني در حوزه ي معاونت درمان و تشكيل كميته حاكميت باليني بتوان تغييرات چشم گيري در فرآيند بهبود کیفیت انجام داد. در اين راستا همسو كردن رهبری و مديريت بيمارستان با اين نظام، حركت به سمت عملکرد مبتنی بر شواهد، انجام ارزيابي هاي دقيق و واقع گرايانه همراه با انتشار فعالیت های ارزشمند، تشويق ایده ها و نوآوری هاي كاركنان، درس آموختن از حوادث و شکایات، تشخیص عوارض جانبی مراقبت ها و کاهش ریسک بالینی، توجه بيشتر به عملکرد بالینی، برنامه ريزي در زمينه هاي توسعه حرفه ای و تنظيم مستندات و داده های داراي کیفیت و نگهداری آنها در سوابق مورد توجه اين كميته مي باشد.

 

اهم برنامه هاي گروه حاكميت باليني فعاليت در زمينه هاي زير مي باشد: 

توجه بيشتر به كاركنان و اهميت نقش آنها در اجراي هر چه بهتر اين نظام، افزايش کیفیت مراقبت ها، پاسخگویی ، شفاف سازی و بهبود مداوم آنها با همکاری و کار گروهی، توجه بيشتر به مسئولیت حرفه ای کادر پزشکی، بكارگيري کارکنان با صلاحیت و آموزش ديده، ترویج فرهنگ یادگیری با بررسي حوادث و شکایات، استفاده از روش های بهبود کیفیت مانند ممیزی بالینی، تشویق فرهنگ تعالی، مشارکت و مسئولیت پذیری در بيمارستان، حصول اطمینان از وجود قوانین علمي و مدیریتی روشن و مبتني بر شواهد برای مراقبت های بهداشتی درماني ارائه شده، تجلیل از موفقیت ها و ايجاد تعهد به کیفیت در بین مديران ارشد، اعضاي هيات علمي و کارکنان شاغل در اين مركز

در نهايت مي توان گفت نظام حاكميت باليني چارچوبی است که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند. در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) كه يكي از مهمترين مراكز ارائه ي خدمت در سطح استان اصفهان و استان هاي هم جوار مي باشد، حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت در آوردن كاركنان به سمت فرهنگی فعال و پويا كه در آن آموزش مداوم و متناسب با حرفه، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن، پرسیدن با هدف یادگیری و توسعه موج مي زند.      

 

برنامه های آموزشی

 جدول زمانبندی کلاسهای نظام حاکمیت بالینی ویژه پرسنل اورژانس بیمارستان الزهرا(س) در سال 1390

  جدول زمانبندی کلاسهای نظام حاکمیت بالینی ویژه مسئولين واحدها بیمارستان الزهرا(س) در سال 1390

  ليست محورهاي نظام حاكميت باليني مرتبط با كميته هاي مركز

   استانداردهاي ايمني بيمار و محورهاي حاكميت باليني مرتبط با مديران مركز آموزشي درماني الزهرا(س)

  شرح وظايف مديران محترم مركز آموزشي درماني الزهرا(س) در خصوص استانداردهاي ايمني در بيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار

مطالب آموزشی مربوط به سمینار حاکمیت بالینی مورخ 22 و 23 مرداد ماه 1390:

  مدیریت خطا

  اثربخشی بالینی

  ایمنی بیمار

  خطاهای پزشکی

  مبانی حاکمیت بالینی

  مدیریت و آموزش کارکنان

  مشارکت بیمار و جامعه

  ممیزی بالینی

 

مطالب آموزشی:

  فرایندها و فلوچارت های مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

   کنترل کیفیت

  اثر بخشي باليني -دكتر هادي زاده

  اثر بخشي باليني-دكتر يزداني

  مبانی حاکمیت بالینی

  مميزي باليني

  استفاده از اطلاعات در حاكميت باليني

  ايمني بيمار

  خطاهاي پزشكي-دكتر قضاوي

  مدیریت خطر

  مديريت كاركنان

  رضايت شخصي-دكتر براتي

  حقوق بيمار

  حق بيمار و مسئوليت ما

  دریچه ای به حاکمیت بالینی و تعالی خدمات بالینی

  حاکمیت خدمات بالینی

  بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

  اقدامات اولیه در بیمارستان های پیشگام دوستدار ایمنی بیمار

  ایمنی بیمار برای کمک بهیاران

  روش های ضد عفونی در مراکز بهداشتی درمانی

  

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان مديريت خدمات پرستاری گروه حاکمیت بالینی