بخش های بالینی

 

ردیف نام بخش

گروه آموزشی

1

آي سي يو اطفال

گروه اطفال

2

آی سی یو اعصاب

گروه جراحی مغز و اعصاب

3

آي سي يو تروما

گروه جراحی مغز و اعصاب

4

آي سي يو مركزي 1

گروه بیهوشی

5

آی سی یو 2

گروه جراحی مغز و اعصاب

6

آي سي يو داخلی نوزادان

گروه اطفال

7

اتاق عمل الکتيو 1

گروه بیهوشی

8

اتاق عمل الکتيو 2

گروه بیهوشی

9

ادمیت نوزادان

گروه اطفال

10

ارتوپدي زنان

گروه ارتوپدی

11

ارتوپدي مردان

گروه ارتوپدی

12

ارولوژي

گروه ارولوژی

13

اطفال يك

گروه اطفال

14

اطفال دو

گروه اطفال

15

اورژانس

همه گروه ها

16

بيماريهای عفونی و گرمسيری بزرگسالان

گروه بیماریهای عفونی وگرمسیری

17

بيهوشي و مراقبت هاي ويژه

گروه بیهوشی

18

پوست

گروه پوست

19

پيوند اعضا

گروه جراحی

20

جراحي اطفال

گروه جراحی

21

جراحي اعصاب

گروه جراحی

22

جراحي پلاستیک

گروه جراحی

23

جراحي توراكس

گروه جراحی

24

جراحي دو

گروه جراحی

25

جراحي زنان

گروه جراحی

26

جراحي عروق

گروه جراحی

27

جراحي فك و صورت

گروه فک و صورت

28

جراحي نوزادان

گروه جراحی

29

جراحی ويژه

گروه جراحی

30

جنرال

گروه داخلی

31

داخلي اعصاب

گروه داخلی اعصاب

32

داخلي نوزادان

گروه اطفال

33

دی کلینیک

همه گروه ها

34

دیالیز صفاقی

گروه داخلی

35

روانپزشکی

گروه روانپزشکی

36

ريه

گروه داخلی

37

زنان و مامایی

گروه زنان و مامایی

38

روماتولوژی

گروه داخلی

39

سي سي يو

گروه داخلی

40

شیمی درمانی

گروه داخلی

41

شيمي درماني اطفال

گروه اطفال

42

غدد

گروه داخلی

43

قلب

گروه داخلی

44

گوارش

گروه داخلی

45

گوش و حلق و بینی

گروه ENT

46

نفرولوژي

گروه داخلی

47

ليبر (زايشگاه)

گروه زنان و مامایی

48

هماتولوژی

گروه داخلی

49

همودياليز

گروه داخلی

 

شما اینجا هستید: صفحه اصلی ساختار بیمارستان معاونت درمان مديريت خدمات پرستاری بخش های بالینی