رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

ردیف توضیحات لینک دانلود
1 لیست کشیک اساتید گروههای آموزشی Download
2 لیست کشیک دستیاران گروههای آموزشی Download

نام و نام خانوادگی:

دكتر فیروزه معین زاده

DR moeinzadeh

سمت:

معاون آموزشي

تحصيلات:

فوق تخصص نفرولوژی - دانشیار دانشکده پزشکی

تلفن:

شماره مستقیم:

2542

36692174

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودي سه - زيرزمين