رفتن به محتوای اصلی
x

ابلاغ دستورالعمل توزیع کارانه گروه پرستاری شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی

دستورالعمل توزیع کارانه گروه پرستاری شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی‌ ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی مركز آموزشی درمانی الزهرا(س)، دکتر بهرام عین اللهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل توزیع کارانه گروه پرستاری شاغل در بیمارستان‌ها‌ی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را‌ ابلاغ کرد.

این دستورالعمل به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوبه هیئت محترم وزیران که در آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به تصویب و ابلاغ نحوه توزیع کارانه گروه پرستاری در بخش دولتی گردیده، تنظیم شده است.

این دستورالعمل از تاریخ 1402/1/1 در کلیه بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لازم الاجرا می باشد و کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن کان لم یکن تلقی می گردند.

 

اطلاعات تماس

ایران / اصفهان کدپستی:75731-81746

-----------------------