رفتن به محتوای اصلی
x

مدیردرمان

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمدرضا مذنبی اصفهانی

dr.moznebi.image

سمت:

مدير درمان 

تحصيلات:

متخصص جراحی مغزو اعصاب – استادیار دانشکده پزشکی

تلفن:

شماره مستقیم:

2002-2007-2008

36201362

پست الکترونیک:

Mohammadmoznebi06@med.mui.ac.ir

 

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ورودی یک- جنب دفتر ریاست مرکز