رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی:   

دکتر عباسعلی طرفه اصفهانی

dr.torfe

سمت:

معاون آموزشي

تحصيلات:

متخصص بیماریهای عفونی – استادیار دانشکده پزشکی

تلفن:

شماره مستقیم: 

2542

36692174

پست الکترونیک:  

 Abas1793@gmail.com

مسيردستيابی دفتر: 

ورودي سه - زيرزمين

 

*مشاهده کشیک اساتید گروههای آموزشی
* مشاهده کشیک دستیاران گروههای آموزشی            

    

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصيلات

تلفن

Email

طیبه خدادادی

مسئول دفتر معاونت آموزشی

کارشناس مدیریت آموزشی

38222542

38222518

36692174

Par.mahmoudi1389@gmail.com

الهام یاهو

کارشناس مسئول امور دستیاران و فراگیران

کارشناس مدیریت دولتی

38222542

38222518

36692174

Elhamyahoo63@gmail.com

مریم جعفری

کارشناس مسئول امور اساتید

کارشناس مدیریت آموزشی

38222542

38222518

36692174

m.jafari7281@gmail.com

معصومه صفی خانی

کارشناس معاونت آموزشی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

38222542

38222518

36692174

m.safikhani100@gmail.com