رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

 

ام و نام خانوادگی:

دكتر فیروزه معین زاده

Dr_MoeinZadeh

سمت:

معاون آموزشي

تحصيلات:

فوق تخصص نفرولوژی - دانشیار دانشکده پزشکی

تلفن:

شماره مستقیم:

2542

36692174

پست الکترونیک:

 

مسير دستيابی دفتر:

ورودي سه - زيرزمين

 

*مشاهده کشیک اساتید گروههای آموزشی   


* مشاهده کشیک دستیاران گروههای آموزشی