رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز

نام و نام خانوادگی:

دكتر مينو موحدي

                                                                  dr

سمت:

رئیس مرکز

تحصيلات:

متخصص زنان و مامایی

تلفن:

شماره مستقیم:

2004- 2003

36686160

پست الکترونیک:

 movahediminoo@med.mui.ac.ir

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف – ورودی1

 

سوابق اجرایی: دانشيار گروه زنان و مامايي، عضو هيات طراح آزمون صلاحيت باليني دانشگاه، رئيس بيمارستان شهيد بهشتي از سال 78 تا 81 ، عضوهيات رئيسه شوراي شهراصفهان ، عضو مجمع زنان وزارت كشور