رفتن به محتوای اصلی
x

EDO دفتر توسعه آموزش پزشکی

 

دکتر فرشاد قلی پور

سمت : مسئول واحد EDO

تحصیلات: عضو هیات علمی گروه ارولوژی

 

دکتر بهجت طاهری

سمت: کارشناس EDO و  اعتباربخشی آموزشی

تحصیلات : دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 38222542-38222518

شماره مستقیم: 03136692174

پست الکترونیک : Btaheri2016@gmail.com

مسير دستيابی دفتر: ورودي سه - زيرزمين

 

سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

شرح وظایف و نحوه عملکرد دفتر توسعه آموزش  مراکز آموزشي درمانی*(HEDO) و نحوه تعامل آن با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) و ساير دانشکده ها

 

دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی به عنوان بازوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه(EDC) و به عنوان كانون تفكر و نوآوري، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در مرکز آموزشی درمانی بعهده دارد. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در بيمارستان هاي آموزشي و دانشکده های مربوطه است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسری یابد.

تعريف دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

EDO يک واحد آکادميک است که به عنوان هسته آموزشی مرکز فعالیت می نماید. دفتر توسعه مرکز(EDO) آمادگی دارد به کليه کسانی که نياز آموزشی دارند سرويس دهی کند و در این راستا برای ارائه خدمات اولويت های تعيين شده خود را در نظر می گيرد. EDO وابسته به مرکز آموزشی درمانی بوده، كه زير نظر معاون آموزشي مركز، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه عمل نموده و با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشكی تعامل نزدیک دارد.

رسالت دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

رسالت دفتر توسعه آموزش در بیمارستان تقویت فضای تدریس و یادگیری در بیمارستان است. علت وجودی دفتر توسعه آموزش برطرف ساختن نياز آموزشی مرکز آموزشی درمانی (شامل اعضاء هيئت علمی و دانشجويان) از طريق تقويت برنامه آموزشی، ارتقاء توانمندیهای اعضاء هيات علمی، بهبود فرايند های يادگيری –ياددهی، ارزشیابی فراگیر و اساتید و تعيين و نصب ساختارهای آموزشی مناسب در راستای اعتلای آموزش است که در نهایت ارتقاء سلامت را به دنبال خواهد داشت. دفتر توسعه فعالیت های فوق را از طریق مشارکت هر چه بیشتر اعضاء هیات علمی به انجام
می رساند.

مبانی ارزشی

1-     نقش زیر بنایی آموزش در رفع عمده چالش های ارتقاء سلامت بیماران

2-     تکریم انسانیت بیمار در فرایند آموزشی (نه به عنوان ابزار آموزش)

3-     اولویت قرار دادن بهبود سلامت بیمار در فرایند های آموزشی

4-     احترام به بیماران، کادر تیم درمانی و همکاران

5-     مشارکت همه جانبه اعضاء هیات علمی در فعالیت های توسعه آموزش

6-   در نظر گرفتن کسب تجربه در تدریس به عنوان تلاشي مداوم و در تمام طول زندگی با میل به بهبود دائمی و عدم در نظر گرفتن آن به عنوان هدف نهایی

7-     وابستگی بهبود تدریس و یادگیری به خود آگاهی فردی

8-     نقش مهم روابط بین فردی موثر در بهبود تدریس و یادگیری

9-        ترویج کار تیمی و آموزش بین حرفه ای

10-    احترام به ارزشهای جامعه و محوريت قانون مداري در يك مركز آموزشي و درماني

11-    تربيت نيروي انساني با تاكيد بر اخلاق حرفه اي

 

 

چشم انداز دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی مرکزی نوآور در حوزه آموزش پزشکی در سطح کشور است که مراقبت از سلامت بيماران را از طريق بكارگيري علم آموزش پزشکی و بهبود فرایند های یاددهی و یادگیری در تمامی عرصه های بالینی بیمارستان ارتقاء می بخشد.

فعالیت های دفتر توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی

برای نیل به رسالت فوق دفتر توسعه آموزش مرکز در حوزه های زیر به فعالیت می پردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که دفتر توسعه آموزش مرکز سعی دارد با جلب همکاری اعضاء هیات علمی در کمیته های مختلف به اهداف خود برسد و مشارکت اعضاء هیات علمی برای خود توانمند سازی و استمرار فعالیت های توسعه آموزش به عنوان فعالیت زیربنایی محسوب می گردد.  فعالیت های دفتر توسعه آموزش در چهار بخش تقسیم بندی می شود:

مشاوره فردی

دفتر توسعه آموزش از طریق مشاوره فردی به همه اعضاء هیات علمی کمک میکند تا در کلاس درس و عرصه های بالینی به اهداف آموزشی و تدریس خود دست یابند. گروه هدف EDO تمامی اساتیدی هستند که در مرکز آموزشی درمانی به کار مشغول هستند. شرح وظایف کلی این حیطه عبارتند از ارائه مشاوره برای:

1-     کمک به تدوین اهداف کلی و اختصاصی یادگیری در عرصه های مختلف

2-     طراحی فعالیت های یادگیری و یاددهی برای رسیدن به اهداف تعیین شده

3-     مشاهده جلسات تدریس و ارائه بازخورد اطمینان بخش و کار در کنار اعضاء هیات علمی برای ارزیابی و ارتقاء مهارتهای تدریس

4-     طراحی و اجرای رویکردهای یادگیری فعال در گروه های کوچک در عرصه های بالینی

5-     ارائه و اجرای روشهای تدریس برای بهبود یادگیری فعال در فضاهای تدریس گروه های بزرگ

6-      هدایت پژوهش در آموزش

7-     انجام فرايند هاي ارزشيابي فراگيران بر اساس حداقل هاي يادگيري از پيش تدوين شده

8-     بکارگیری نتایج ارزشیابی تکوینی و پایانی فراگیران

9-     طراحی ابزارهای ارزشیابی عملکرد بالینی

10- مستند سازی تدریس برای بهبود و تعالی

11- تهیه طرح درس بالینی

12-  استفاده از نتایج ارزشیابی استاد

13- تدوین برنامه درسی (برای فلوشیپ  و فوق تخصص)

14- طراحی، اجرا و تهیه گزارش اقدام پژوهی آموزشی

 

توسعه سازمانی:

1-     تهیه کارپوشه (پورت فولیو) هيات علمي برای بهبود و تعالی آموزش

2-     تشکیل گراند راند های آموزشی و CPC در سطح بیمارستان

3-     ایجاد ارتباط بین منابع و شبکه های آموزشی خارج از بیمارستان

4-     ایجاد تعامل با دفاتر توسعه دانشکده های مختلف در مرکز آموزشی درمانی و توسعه آموزش بین حرفه ای و تیمی و ترویج کار تیمی

ارتقاء عملکرد هیات علمی

برای بهبود عملکرد اعضاء هیات علمی و ارتقاء درک اعضاء هیات علمی فعالیت های زیر پیش بینی شده است:

1-     طراحی و هماهنگی برگزاری کارگاه و سمینار و پیگیری و ارائه بازخورد

2-     کمک به هیات علمی برای دسترسی به منابع آموزشی از طریق فراهم کردن کتاب، مقاله، منابع اینترنتی

3-     تشکیل ژورنال کلوب آموزشی

4-     آموزش استفاده از وسایل کمک آموزشی و امکانات شبیه سازی مانند استفاده از مرکز آموزش مهارتهای بالینی

5-   تسهيل تدوين پروتكل ها و دستورالعمل هاي تشخيصي و درماني بومي سازي شده با اعضاء‌گروه هاي آموزشي به منظور كاهش مورتاليتي و موربيديتي

6-      ايجاد فضاي مناسب براي فعاليت هاي بين بخشي و مولتي ديسيپلينري به منظور ارائه راهكار هاي اموزشي،‌پژوهشي و درماني مشترك

پژوهش در آموزش

ترغیب اعضاء هیات علمی و کمک به آنها در پژوهش های آموزشی و دانش پژوهی از طریق:

1-     مشاوره فردی و کمک به اعضاء هیات علمی علاقه مند به کسب مهارتهای پژوهش در آموزش

2-     کمک به اعضاء هیات علمی در تهیه مواد آموزشی جهت پژوهش های آموزشی مبتنی بر کار حرفه ای

3-     تشکیل راندهای پژوهش در آموزش

4-     تشکیل سمینارهای روشهای پژوهش در آموزش پزشکی

5-     معرفی پژوهش های کلاسی به اعضاء هیات علمی برای بهبود آموزش و یادگیری

6-      کمک به تهیه پیشینه پژوهش هاي مرتبط

7-     طراحی پژوهش های آموزشي (طراحی، متدلوژوی و راهکارهای ارزشیابی)

ساختار دفتر توسعه

 مسئول دفتر توسعه آموزش بيمارستان

مسئول دفتر توسعه مرکز یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه است که در حوزه آموزش پزشکی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا می باشد و از فرایند های جاری در عرصه های بالینی نیز مطلع است.

مسئول دفتر توسعه آموزش بيمارستان توسط معاون آموزشي بيمارستان و با هماهنگي مدير مركز مطالعات پیشنهاد و ابلاغ ايشان توسط رئیس بیمارستان صادر خواهد شد.

گرچه دفاتر توسعه بيمارستان هاي آموزشي از نظر ساختاري تابع معاون آموزشي بيمارستانهاي مربوطه هستند، ولي به منظور همسوسازي سياست ها و برنامه هاي ارتقاي كيفي آموزش دانشگاه، کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و دفتر توسعه دانشكده مربوطه انجام می شود.

پرسنل دفتر توسعه مرکز

پرسنل دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی شامل کارشناسان آموزشی، یک نفر كارشناس اداري و مسئول امور رایانه و یک نفر متصدي امور دفتري و تايپيست می باشد. کارشناسان آموزشی دفتر افرادی هستند با پیشینه رشته های پزشکی و پیراپزشکی و مدارک کارشناسی ارشد یا دکترا آموزش پزشکی یا رشته های مرتبط.کارشناسان دفتر توسعه مرکز، به طور عمده کارشناسانی هستند که در دفاتر توسعه دانشکده های دانشگاه به کار مشغولند.

شورای توسعه آموزش مرکز

در تمامی مراکز آموزشی درمانی که دارای دفتر توسعه آموزش هستند شورای توسعه آموزش مسئول بررسی و کارشناسی مسائل آموزشی مرکز خواهد بود. شورای توسعه آموزش مرکز می تواند حسب نیاز کمیته های کارشناسی تشکیل داده و مسائل آموزشی را مورد کارشناسی قرار دهد.

اعضاء ثابت شورای توسعه آموزش مرکز متشکل از معاون آموزشی بیمارستان، مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،‌ مسئول دفتر توسعه دانشکده پزشکی، مسئول دفتر توسعه آموزش مرکز، جانشین معاون آموزشی مرکز، مسئول امور فراگیران، مدیر خدمات آموزشی- پژوهشی و معاون آموزشی دانشکده پزشکی می باشد. اعضاء غیر ثابت شورای توسعه آموزش معاونین آموزشی یا مسئولین دفاتر توسعه دانشکده های ذیربط، مدیران گروه های مربوطه و مسئولین فراگیران گروه های مختلف آموزشی خواهند بود که حسب مورد و بر حسب نیاز در جلسات شورا شرکت خواهند کرد.

مصوبات شورای توسعه آموزش مرکز، بر حسب سطح تصمیم گیری در سه سطح طبقه بندی می شود:

  • مصوبات نیازمند مصوبه شورای آموزشی دانشگاه که توسط مدیر EDC یا معاون آموزشی  دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه مطرح شده و پس از تصویب به دانشکده و مرکز مربوطه ابلاغ خواهد شد.
  • مصوبات نیازمند مصوبه شورای آموزشی دانشکده که توسط معاون آموزشی دانشکده در شورای آموزشی دانشکده مطرح شده و پس از تصویب به دانشکده و مرکز مربوطه ابلاغ خواهد شد.

کمیته های دفتر توسعه آموزش مرکز

ساختار اصلی دفاتر توسعه آموزش مراکز را کمیته های کارشناسی تشکیل می دهد که از حداقل یک نفر کارشناس فوق الذکر و اعضاء هیات علمی مشغول به کار در مرکز تشکیل می شود. این کمیته ها انعطاف پذیر بوده و بر حسب نیازهای آموزشی مرکز و با تصویب شورای آموزشی مرکز تشکیل شده به کار خود ادامه خواهد داد یا منحل می گردد. این کمیته ها بازوی کارشناسی معاون آموزشی و دفتر توسعه آموزش مرکز محسوب می شوند. کمیته های پیشنهادی برای دفتر توسعه عبارتند از کمیته برنامه ریزی درسی، کمیته ارزشیابی، کمیته آموزش اعضاء هیات علمی.