رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت توسعه

نام و نام خانوادگی:

دكتر حسین سلیماني

DRsoleimani

سمت:

معاون توسعه مدیریت و منابع

تحصيلات:

دکتری حرفه ای

تلفن:

شماره مستقیم:

3030-2020

36680614

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

سوابق اجرایی:

مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی 1400 – 1397 ، مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی 1397 – 1387  ، مدیر مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) 1386 – 1384