رفتن به محتوای اصلی
x

توسعه آموزش بالینی

نام و نام خانوادگی:

دكتر فرشاد قلی پور

 

سمت:

مسئول واحد توسعه آموزش پزشكي

تحصيلات:

متخصص کلیه و مجاری اداری (اورولوژیست) استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شماره نظام پزشکی:

۱۵۰۶۱۵

تلفن:

شماره مستقیم:

2518

36692174

موبایل

۰۹۹۲۲۴۵۰۴۳۳

پست الکترونیک:

gholipour@med.mui.ac.ir

مسير دستيابی دفتر:

ورودي سه - زيرزمين