رفتن به محتوای اصلی
x

بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی:

سمت:

تحصيلات:

تلفن:

مسير دستيابی دفتر:

Email:

تصویر

هاجر فدایی

مسئول بهبود کیفیت

کارشناسی ارشد مدیریت

38222012

ورودی یک- همکف

fadaei_2961@yahoo.com

image

مهلا اسلامی فرد

کارشناس بهبود کیفیت

کارشناسی مدیریت

38222011

ورودی یک- همکف

:mahlaeslamifard@gmail.com

image
نگار شفیعیکارشناس بهبود کیفیتکارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی38222020ورودی یک- همکفnegar.shafiee7431@gmail.com