رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت درمان

نام و نام خانوادگی:

دکتر کیهان گلشنی

 dr.golshani.image

سمت:

معاون درمان 

تحصيلات:

متخصص طب اورژانس- استادیار دانشکده پزشکی

تلفن:

شماره مستقیم:

2008-2007-2002

36201362

پست الکترونیک:           

 K_golshani@med.mui.ac.ir

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ورودي يك - جنب دفتر رياست