رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت درمان

نام و نام خانوادگی:

دكتر سید محمدرضا صفوی

 

سمت:

سرپرست معاونت درمان 

تحصيلات:

استاد کامل گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه

تلفن:

شماره مستقیم:

2008-2007-2002

36201362

پست الکترونیک:

 safavi@med.mui.ac.ir

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همكف - ورودي يك - جنب دفتر رياست