رفتن به محتوای اصلی
x

اهداي اعضاي جوان مرگ مغزی، به پنج بيمار نيازمند پيوند، زندگی دوباره بخشید.

اهداي اعضاي امیرعلی امیدی ارجنکی که دچار مرگ مغزی شده بود، به پنج بيمار نيازمند پيوند، زندگی دوباره بخشید.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، دكتر مریم خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي اين مركز گفت: مرحوم امیرعلی امیدی ارجنکی چهارده ساله،كه بر اثر تصادف و خونريزي مغزي در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده ایثارگر و انسان دوستش و بعد از انجام مراحل مربوط به تائيد مرگ مغزي ، به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل و صبح روز پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه در اتاق عمل الکتیو اين مرکز توسط دکتر محمد اسلامیان متخصص جراحي عمومي تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

بنابراين گزارش، دکتر محمد اسلامیان و دکتر امیر جاوید متخصص اورولوژی و فلوشیپ پیوند، دو كليه اهدايي مرحوم امیرعلی امیدی ارجنکی را در بیمارستان الزهرا(س) به دو بیمار با مشکل کلیوی پیوند نمودند و قلب نامبرده در بیمارستان شهید چمران، به بيماری با عارضه قلبی، پيوند شد. کبد و لوزالمعده(پانکراس) وی نیز برای پیوند به دو بیمار نیازمند به شیراز منتقل شد.

شایان ذکر است مرگ مغزی به معنی عدم بازگشت به زندگی بوده و تداوم زندگی کوتاه‌مدت بیمار نیز وابسته به دستگاه است و در صورت جدا شدن از دستگاه بعد از چند ثانیه فوت می‌کند.