رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز

نام و نام خانوادگی:

دكتر مهرداد نوروزی

Picture4

سمت:

رئیس مرکز

تحصيلات:

متخصص بیهوشی- فلوشیپ درد

تلفن:

شماره مستقیم:

2004- 2003

36686160

پست الکترونیک:

 Mehrdadnoroozi48@yahoo.com

مسير دستيابی دفتر:

طبقه همکف - ضلع شمالی شرقي

 

 

سوابق اجرایی: رئیس بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان- معاون آموزشی بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان – دبیر بورد تخصصی بیهوشی – مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان