رفتن به محتوای اصلی
x

شرایط استعلام تامین گازهای طبی مصرفی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در سال 1403

مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) در نظر دارد تامین گازهای طبی مصرفی خودرا با شرایط مذکور از طریق استعلام عمومی به یکی از متقاضیان حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید