رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید هیأت ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور ارزشیابی برنامه رشته تخصصی بیماری های داخلی از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزشي درماني الزهرا(س)، روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه، هیأت ارزشیابی رشته تخصصی بیماری های داخلی متشکل از دکتر مجید رمضانی، دکتر محمد جواد بهجتی اردکانی، دکتر اشرف کرباسی و دکتر نیره اسلامی چلندر از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به منظور ارزشیابی رشته تخصصی بیماری های داخلی از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بازدید کردند. در ابتدای بازدید هیأت ارزشیابی، در جلسه ای با حضور دکتر بیژن ایرج رییس دانشکده پزشکی و مدیر گروه بیماری های داخلی، دکتر فیروزه معین زاده معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی و جمعی از اعضای هیأت علمی گروه داخلی، توانمندی ها و امکانات مورد نیاز جهت پذیرش دستیاران بیماری های داخلی در  بیمارستان معرفی شد. در ادامه اعضای هیأت از روند پذیرش و مراقبت از بیمار در بخش اورژانس بازدید نمودند. در پایان این بازدید،  هیأت ارزشیابی در نشستی با دستیاران گروه بیماری های داخلی، مشکلات آموزشی و رفاهی دستیاران را بررسی کردند.